Møllegårdens historie

Møllegården ligger sammen med Kruså Vandmølle og fungerede oprindeligt som bolig og avlsgård for mølleren. Den første vandmølle blev bygget i 1600 tallet, da Krusåens løb blev opdæmmet, således at Møllesøen blev dannet. Møllen blev raseret af en brand i 1768, men blev bygget op igen af mølleren, der havde ejendommen i arvepagt og derfor betalte afgift til kongens kasse, men så havde han også nogle privilegier: Bønderne i vid udstrækning havde pligt til at lade deres korn male på møllen. Bønderne havde også nogle dages hoveripligt for mølleren hvert år. Mølletvangen varede helt til 1860. Hoveripligten forsvandt først efter en retssag i 1865. Kruså Vandmølle har været Bov sogns største arbejdsplads. I 1920 var der hele tre møllehjul i drift. Et trak kornkværnen, et andet grynmøllen og det tredje hjul drev en papirmølle. Møllen stoppede i 1964, da møllens forretningsgrundlag helt var væk. Så blev der indrettet snedkeri i møllebygningerne, men det stoppede også. I 1992 købte Bov kommune møllens bygninger, og dermed den forpligtelse, der følger med ejendomsretten over det kulturminde, som  Kruså vandmølle jo er.

Det var lidt om vandmøllen. Nu skal vi også høre lidt om Møllegården. Møllegården blev bygget i 1878 og fungerede frem til 1920 som bolig og avlsgård for mølleren og hans folk. I 1920 blev Møllegården solgt til den danske stat og mølleren flyttede til et hus på den anden side af vandmøllen. Staten benyttede Møllegården som tjenesteboliger for Gendarmkorpset, der efter grænsedragningen i 1920, hvor grænsen blev lagt lige syd for Kruså, afpatruljerede grænsen til fods. Møllegården havde en praktisk beliggenhed som tjenestebolig for Gendarmkorpset, idet gendarmstien løber meget tæt på Møllegården. Møllegården fungerede som tjenesteboliger for gendarmerne frem til midten af 1950'erne, hvor gendarmkorpset blev nedlagt. Men derefter blev grænsen overvåget af toldvæsenet, og  så rykkede tolderne ind på Møllegården, der fungerede som tjenestebolig for tolderne frem til 1977, hvor staten solgte ejendommen til en privat mand, der udstykkede ejendommen i 21 ejerlejligheder, der derefter blev solgt og private familier rykkede ind på Møllegården.

I 1992 blev ejendommen totalt renoveret ved hjælp af byfornyelseslån og kom til at fremstå med det udseende, som vi kender det i dag. Det var så lidt om Møllegårdens historie. Ude til højre er der et billede af vandmøllen, som den ser ud i dag og nedenfor er der nogle tidligere billeder af møllegården og frem til i dag.

Kruså Vandmølle, som den ser ud i dag
og Møllegården i baggrunden